Samforsk ansatte Samforsk

Download your eduroam profile
Samforsk ansatte
External

Your profile is available on https://samforsk.geteduroam.no/#letswifi


Samforsk

Profil for Samforsk ansatte - bruker klientsertifikater på alle enheter


If you encounter problems you should ask for help at your home institution.