Institution Domain CAT Conn SP IdP AAA Loop
Andøya Space Center andoyaspace.no Available Success SP OK IdP OK No Loop
Ansgar Teologiske Høgskole ansgarskolen.no Available Success SP OK IdP Off?
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo aho.no Unavailable No EAP SP OK IdP OK No Loop
Avinor avinor.no SP OK
Bredbåndsfylket Tromsø bbft.no SP Off?
Chr. Michelsens Institutt cmi.no Unavailable No EAP IdP OK
Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU) siu.no Available Success SP OK IdP OK No Loop
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning dmmh.no Available Success SP OK IdP OK No Loop
GIGAFIB HOLDING AS gigafib.no SP OK
Havforskningsinstituttet hi.no Available Success SP OK IdP OK No Loop
Hedmark Fylkeskommune hedmark.org SP OK
Helse Nord IKT helsenordikt.no SP OK
Helse Vest IKT helse-vest-ikt.no SP OK
Høgskolen i Innlandet inn.no Available Success SP OK IdP OK No Loop
Høgskolen i Innlandet hihm.no Available Success SP OK IdP OK No Loop
Høgskolen i Innlandet hil.no Available No EAP SP OK IdP OK No Loop
Høgskolen i Molde himolde.no Available Success SP OK IdP OK No Loop
Høgskolen i Østfold hiof.no Available Success SP OK IdP OK No Loop
Høgskulen i Volda hivolda.no Available No EAP SP OK IdP OK No Loop
Høgskulen på Vestlandet hvl.no Available Success SP OK IdP OK No Loop
Høgskulen på Vestlandet hib.no Available No EAP IdP OK No Loop
Høgskulen på Vestlandet hsh.no Available No EAP SP OK IdP OK No Loop
Kunsthøgskolen i Oslo khio.no Available No EAP SP OK IdP OK No Loop
Meteorologisk institutt met.no Unavailable Success SP OK IdP OK No Loop
MF vitenskapelig høyskole mf.no Available Success SP OK IdP OK No Loop
Møreforsking AS moreforsk.no Available No EAP IdP OK
Nasjonalbiblioteket nb.no Available Success SP OK IdP OK No Loop
NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning nifu.no Available Success SP OK IdP OK No Loop
NLA Høgskolen AS nla.no Available Success SP OK IdP OK No Loop
NOKUT - Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen nokut.no Unavailable No EAP SP OK IdP OK No Loop
Nord universitet nord.no Available Success SP OK IdP OK No Loop
Nord universitet hint.no Available No EAP IdP Fail? No Loop
Nord universitet studentinord.no Available Success IdP OK
Nordlandsforskning AS nforsk.no Available Success SP Off? IdP OK No Loop
Norges forskningsråd forskningsradet.no Available Success SP OK IdP OK No Loop
Norges Handelshøyskole snf.no Available Success IdP OK
Norges Handelshøyskole aff.no Available Success IdP OK
Norges Handelshøyskole nhh.no Available Success SP OK IdP OK No Loop
Norges idrettshøgskole nih.no Available Success SP OK IdP OK No Loop
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet nmbu.no Available No EAP SP OK IdP OK No Loop
Norges musikkhøgskole nmh.no Available Success SP OK IdP OK No Loop
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - NTNU ntnu.no Available Success SP OK IdP OK No Loop
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - NTNU sopp.no Available Success IdP OK
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - NTNU hig.no Available Success SP OK IdP OK No Loop
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - NTNU hials.no Available Success SP OK IdP OK No Loop
Norsk institutt for luftforskning nilu.no Available Success SP OK IdP OK No Loop
Norsk Institutt for Vannforskning niva.no Available No EAP IdP OK
OsloMet – Storbyuniversitetet hioa.no Available Success SP OK IdP OK No Loop
OsloMet – Storbyuniversitetet oslomet.no Available Success IdP OK
Politihøgskolen phs.no Unavailable Success SP OK IdP OK No Loop
Simula Research Laboratory AS simula.no Available Success SP OK IdP OK No Loop
SINTEF AS sintef.no Unavailable No EAP SP OK IdP OK No Loop
Stiftelsen Handelshøyskolen BI bi.no Available Success SP OK IdP OK No Loop
Stiftelsen Nansen Senter for Fjernmåling nersc.no Available Success SP OK IdP OK No Loop
Stiftelsen norsk institutt for naturforskning NINA nina.no Available Success SP OK IdP OK No Loop
Stiftinga Vestlandsforsking vestforsk.no Unavailable Success IdP OK
Studentmediene i Trondheim smint.no SP OK
Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim sit.no Available Success IdP OK
Sykehuspartner HF sykehuspartner.no SP OK
Sámi Allaskuvla Samisk Høgskole samas.no Unavailable Failed SP Off? IdP Off?
Uninett AS uninett.no Available Success SP OK IdP OK No Loop
Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning unit.no Available Success SP OK IdP OK No Loop
Universitetet i Agder uia.no Available Success SP OK IdP OK No Loop
Universitetet i Bergen uib.no Available Success SP OK IdP OK No Loop
Universitetet i Oslo uio.no Available Success SP OK IdP OK No Loop
Universitetet i Stavanger uis.no Available No EAP SP OK IdP OK No Loop
Universitetet i Sørøst-Norge usn.no Available Success SP OK IdP OK No Loop
Universitetet i Tromsø - UiT Norges arktiske universitet uit.no Available Success SP OK IdP OK No Loop
Universitetssenteret på Svalbard AS unis.no Available Success SP OK IdP OK No Loop
Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT (Udir) udir.no Unavailable No EAP SP OK IdP Off?
Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT (Udir) iktsenteret.no Unavailable Success IdP OK
Vestfold fylkeskommune vfk.no Unavailable Success SP OK IdP OK No Loop
Veterinærinstituttet vetinst.no Available Success SP OK IdP OK No Loop
VID vitenskapelige høgskole AS vid.no Available No EAP SP OK IdP OK No Loop
VID vitenskapelige høgskole AS vidstud.no Available No EAP IdP OK

Status from 2018-12-11 to 2018-12-12 11:19