Institution Domain CAT Conn SP IdP AAA Loop
Andøya Space Centerandoyaspace.noAvailableSuccessSP OKIdP Off?
Ansgar Teologiske Høgskoleansgarskolen.noAvailableNo EAPSP OKIdP Off?
Arkitektur- og designhøgskolen i Osloaho.noUnavailableSuccessSP OKIdP OKNo Loop
Avinoravinor.noSP OK
Bredbåndsfylket Tromsøbbft.noSP Off?
CESSDA ERICwww.cessda.euWrong realmNo EAPIdP Off?
CESSDA ERIC16-15.no.hosted.eduroam.orgWrong realmSuccessIdP Off?
Chr. Michelsens Instituttcmi.noUnavailableNo EAPIdP OK
Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU)siu.noAvailableFailedSP Fail?IdP OKNo Loop
Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU)diku.noAvailableSuccessIdP Off?
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanningdmmh.noAvailableSuccessSP OKIdP OKNo Loop
Folkehelseinstituttetfhi.noAvailableSuccessSP Off?IdP Off?
GIGAFIB HOLDING ASgigafib.noSP OK
Havforskningsinstituttethi.noAvailableSuccessSP OKIdP OKNo Loop
Hedmark Fylkeskommunehedmark.orgSP Off?
Helse Nord IKThelsenordikt.noSP OK
Helse Vest IKThelse-vest-ikt.noSP OK
Høgskolen i Innlandetinn.noAvailableSuccessSP OKIdP OKNo Loop
Høgskolen i Innlandetsopp.noAvailableSuccessIdP Off?
Høgskolen i Innlandethihm.noAvailableSuccessIdP OKNo Loop
Høgskolen i Innlandethil.noAvailableNo EAPIdP OKNo Loop
Høgskolen i Moldehimolde.noAvailableSuccessSP OKIdP OKNo Loop
Høgskolen i Østfoldhiof.noAvailableSuccessSP OKIdP OKNo Loop
Høgskulen i Voldahivolda.noAvailableNo EAPSP OKIdP OKNo Loop
Høgskulen på Vestlandethvl.noAvailableSuccessSP OKIdP OKNo Loop
Høgskulen på Vestlandethsh.noAvailableNo EAPIdP Fail?No Loop
Kompetanse Norgekompetansenorge.noUnavailableSuccessSP OKIdP Off?
Kunsthøgskolen i Oslokhio.noAvailableNo EAPSP OKIdP OKNo Loop
LIMPI ASlimpimusic.comWrong realmNo EAPSP Off?IdP Off?
LIMPI ASlimpi.noWrong realmFailedIdP Off?
Meteorologisk instituttmet.noAvailableSuccessSP OKIdP OKNo Loop
MF vitenskapelig høyskolemf.noAvailableSuccessSP OKIdP OKNo Loop
Møreforsking ASmoreforsk.noAvailableNo EAPIdP OK
Nasjonalbiblioteketnb.noAvailableSuccessSP OKIdP OKNo Loop
NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanningnifu.noAvailableFailedSP Off?IdP Off?
NLA Høgskolen ASnla.noAvailableSuccessSP OKIdP OKNo Loop
NOKUT - Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningennokut.noUnavailableSuccessSP OKIdP OKNo Loop
Norce Norwegian Research Centre ASnorceresearch.noUnavailableSuccessSP OKIdP OKNo Loop
Nord universitetnord.noAvailableSuccessSP OKIdP OKNo Loop
Nord universitetstudentinord.noAvailableSuccessIdP OK
Nordforsknordforsk.orgWrong realmNo EAPSP Off?IdP Off?
Nordforsknorfa.noWrong realmFailedIdP Off?
Nordicchoicehotelschoice.noSP OK
Nordlandsforskning ASnforsk.noAvailableSuccessSP Off?IdP OKNo Loop
Norges forskningsrådforskningsradet.noAvailableSuccessSP OKIdP OKNo Loop
Norges Handelshøyskolenhh.noAvailableSuccessSP OKIdP OKNo Loop
Norges Handelshøyskoleaff.noAvailableSuccessIdP OK
Norges Handelshøyskolesnf.noAvailableSuccessIdP Off?
Norges idrettshøgskolenih.noAvailableSuccessSP OKIdP OKNo Loop
Norges miljø- og biovitenskapelige universitetnmbu.noAvailableNo EAPSP OKIdP OKNo Loop
Norges musikkhøgskolenmh.noAvailableSuccessSP OKIdP OKNo Loop
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - NTNUntnu.noAvailableSuccessSP OKIdP OKNo Loop
Norsk institutt for luftforskningnilu.noAvailableSuccessSP OKIdP OKNo Loop
Norsk institutt for naturforskning NINAnina.noAvailableSuccessSP OKIdP OKNo Loop
Norsk Institutt for Vannforskningniva.noAvailableNo EAPIdP OK
Norsk Regnesentralnr.noWrong realmNo EAPIdP OK
OsloMet – Storbyuniversitetetoslomet.noAvailableSuccessSP Off?IdP OKNo Loop
OsloMet – Storbyuniversitetethioa.noAvailableSuccessSP OKIdP OKNo Loop
Politihøgskolenphs.noUnavailableSuccessSP OKIdP OKNo Loop
Scandichotelsscandic.noSP OK
Simula Research Laboratory ASsimula.noAvailableSuccessSP OKIdP OKNo Loop
SINTEF ASsintef.noUnavailableNo EAPSP OKIdP OKNo Loop
Stiftelsen Handelshøyskolen BIbi.noAvailableSuccessSP OKIdP OKNo Loop
Stiftelsen Nansen Senter for Fjernmålingnersc.noAvailableSuccessSP OKIdP OKNo Loop
Stiftinga Vestlandsforskingvestforsk.noUnavailableSuccessIdP OK
Studentmediene i Trondheimsmint.noSP OK
Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheimsit.noAvailableSuccessIdP OK
Sykehuspartner HFsykehuspartner.noSP OK
Sámi Allaskuvla Samisk Høgskolesamas.noWrong realmSuccessIdP Off?
Sámi Allaskuvla Samisk Høgskolesamiskhs.noWrong realmSuccessIdP Off?
Trøndelag Forskning og Utvikling AStfou.noUnavailableSuccessIdP Off?
Uninett ASuninett.noAvailableSuccessSP OKIdP OKNo Loop
Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskningunit.noAvailableSuccessSP OKIdP OKNo Loop
Universitetet i Agderuia.noAvailableSuccessSP OKIdP OKNo Loop
Universitetet i Bergenuib.noAvailableSuccessSP OKIdP OKNo Loop
Universitetet i Oslouio.noAvailableSuccessSP OKIdP OKNo Loop
Universitetet i Stavangeruis.noAvailableNo EAPSP OKIdP OKNo Loop
Universitetet i Sørøst-Norgeusn.noAvailableSuccessSP OKIdP OKLoop Detected
Universitetet i Tromsø - UiT Norges arktiske universitetuit.noAvailableSuccessSP OKIdP OKNo Loop
Universitetssenteret på Svalbard ASunis.noAvailableSuccessSP OKIdP OKNo Loop
Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT (Udir)udir.noUnavailableNo EAPSP OKIdP Off?
Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT (Udir)iktsenteret.noUnavailableSuccessIdP OK
Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT (Udir)ls.noUnavailableNo EAPIdP OK
Vestfold fylkeskommunevfk.noAvailableSuccessSP OKIdP OKNo Loop
Vestfold fylkeskommunevtfk.noAvailableSuccessIdP OK
Veterinærinstituttetvetinst.noAvailableSuccessSP OKIdP OKNo Loop
VID vitenskapelige høgskole ASvid.noAvailableNo EAPSP OKIdP OKNo Loop
VID vitenskapelige høgskole ASvidstud.noAvailableNo EAPIdP OK

Status from 2020-09-24 to 2020-09-25 05:19