Institution Domain CAT Conn SP IdP AAA Loop
Andøya Space Centerandoyaspace.noAvailableSuccessSP OKIdP OKNo Loop
Ansgar Teologiske Høgskoleansgarskolen.noAvailableNo EAPSP OKIdP Off?
Arkitektur- og designhøgskolen i Osloaho.noUnavailableSuccessSP OKIdP OKNo Loop
Avinoravinor.noSP OK
Bredbåndsfylket Tromsøbbft.noSP OK
CESSDA ERICcessda.euWrong realmFailedSP Off?IdP Off?
CESSDA ERIC16-15.no.hosted.eduroam.orgWrong realmSuccessIdP Off?
Chr. Michelsens Instituttcmi.noUnavailableNo EAPIdP OK
Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU)siu.noAvailableSuccessSP OKIdP OKNo Loop
Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU)diku.noAvailableSuccessIdP OK
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanningdmmh.noAvailableSuccessSP OKIdP OKNo Loop
Entra ASAentra.noSP Off?
Folkehelseinstituttetfhi.noAvailableSuccessSP Off?IdP Off?
GIGAFIB HOLDING ASgigafib.noSP OK
Havforskningsinstituttethi.noAvailableSuccessSP OKIdP OKNo Loop
Hedmark Fylkeskommunehedmark.orgSP Off?
Helse Nord IKThelsenordikt.noSP OK
Helse Vest IKThelse-vest-ikt.noSP OK
Høgskolen i Innlandethil.noAvailableNo EAPIdP OKNo Loop
Høgskolen i Innlandetsopp.noAvailableSuccessIdP Off?
Høgskolen i Innlandethihm.noAvailableSuccessIdP OKNo Loop
Høgskolen i Innlandetinn.noAvailableSuccessSP OKIdP OKNo Loop
Høgskolen i Moldehimolde.noAvailableSuccessSP OKIdP OKNo Loop
Høgskolen i Østfoldhiof.noAvailableSuccessSP OKIdP OKNo Loop
Høgskulen i Voldahivolda.noAvailableSuccessSP OKIdP OKNo Loop
Høgskulen på Vestlandethvl.noAvailableSuccessSP OKIdP OKNo Loop
Høgskulen på Vestlandethsh.noAvailableNo EAPIdP Fail?No Loop
Kompetanse Norgekompetansenorge.noUnavailableSuccessSP OKIdP Off?
Kunsthøgskolen i Oslokhio.noAvailableSuccessSP OKIdP OKNo Loop
LIMPI ASlimpi.noWrong realmFailedIdP Off?
LIMPI ASlimpimusic.comWrong realmFailedSP Off?IdP Off?
Meteorologisk instituttmet.noAvailableSuccessSP OKIdP OKNo Loop
MF vitenskapelig høyskolemf.noAvailableSuccessSP OKIdP OKNo Loop
Møreforsking ASmoreforsk.noAvailableNo EAPIdP Off?
Nasjonalbiblioteketnb.noAvailableSuccessSP OKIdP OKNo Loop
NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanningnifu.noAvailableFailedSP Off?IdP Off?
NLA Høgskolen ASnla.noAvailableSuccessSP OKIdP OKNo Loop
NOKUT - Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningennokut.noUnavailableSuccessSP OKIdP OKNo Loop
Norce Norwegian Research Centre ASnorceresearch.noUnavailableSuccessSP OKIdP OKNo Loop
Nord universitetnord.noAvailableSuccessSP OKIdP OKNo Loop
Nord universitetstudentinord.noAvailableSuccessIdP OK
Nordforsknorfa.noWrong realmFailedIdP Off?
Nordforsknordforsk.orgWrong realmFailedSP Off?IdP Off?
Nordicchoicehotelschoice.noSP OK
Nordlandsforskning ASnforsk.noAvailableSuccessSP Off?IdP Off?
Norges forskningsrådforskningsradet.noAvailableSuccessSP OKIdP Off?
Norges Handelshøyskolenhh.noAvailableSuccessSP OKIdP OKLoop Detected
Norges Handelshøyskoleaff.noAvailableSuccessIdP OK
Norges Handelshøyskolesnf.noAvailableSuccessIdP Off?
Norges idrettshøgskolenih.noAvailableSuccessSP OKIdP OKNo Loop
Norges miljø- og biovitenskapelige universitetnmbu.noAvailableSuccessSP OKIdP OKNo Loop
Norges musikkhøgskolenmh.noAvailableSuccessSP OKIdP OKNo Loop
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - NTNUntnu.noAvailableSuccessSP OKIdP OKNo Loop
Norsk institutt for luftforskningnilu.noAvailableSuccessSP OKIdP OKNo Loop
Norsk institutt for naturforskning NINAnina.noAvailableSuccessSP OKIdP OKNo Loop
Norsk Institutt for Vannforskningniva.noAvailableNo EAPIdP OK
Norsk Regnesentralnr.noWrong realmNo EAPIdP OK
OsloMet – Storbyuniversitetetoslomet.noAvailableSuccessSP OKIdP OKNo Loop
OsloMet – Storbyuniversitetethioa.noAvailableSuccessIdP OKNo Loop
Politihøgskolenphs.noUnavailableSuccessSP OKIdP OKNo Loop
Scandichotelsscandic.noSP OK
Simula Research Laboratory ASsimula.noAvailableSuccessSP OKIdP OKNo Loop
SINTEF ASsintef.noUnavailableNo EAPSP OKIdP OKNo Loop
Stiftelsen Handelshøyskolen BIbi.noAvailableSuccessSP OKIdP OKNo Loop
Stiftelsen Nansen Senter for Fjernmålingnersc.noAvailableSuccessSP OKIdP OKNo Loop
Stiftinga Vestlandsforskingvestforsk.noUnavailableSuccessIdP OK
Studentmediene i Trondheimsmint.noSP OK
Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheimsit.noAvailableSuccessIdP OK
Sykehuspartner HFsykehuspartner.noSP OK
Trøndelag Forskning og Utvikling AStfou.noUnavailableSuccessIdP Off?
Uninett ASuninett.noAvailableSuccessSP OKIdP OKNo Loop
Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskningunit.noAvailableSuccessSP Fail?IdP OKNo Loop
Universitetet i Agderuia.noAvailableSuccessSP OKIdP OKNo Loop
Universitetet i Bergenuib.noAvailableSuccessSP OKIdP OKNo Loop
Universitetet i Oslouio.noAvailableSuccessSP OKIdP OKNo Loop
Universitetet i Stavangeruis.noAvailableNo EAPSP OKIdP OKNo Loop
Universitetet i Sørøst-Norgeusn.noAvailableSuccessSP OKIdP OKNo Loop
Universitetet i Tromsø - UiT Norges arktiske universitetsamskipnaden.noAvailableSuccessIdP Off?
Universitetet i Tromsø - UiT Norges arktiske universitetuit.noAvailableSuccessSP OKIdP OKNo Loop
Universitetet i Tromsø - UiT Norges arktiske universitetsamas.noAvailableSuccessIdP Off?
Universitetssenteret på Svalbard ASunis.noAvailableSuccessSP OKIdP OKNo Loop
Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT (Udir)udir.noUnavailableNo EAPSP OKIdP Off?
Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT (Udir)iktsenteret.noUnavailableSuccessIdP Off?
Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT (Udir)ls.noUnavailableNo EAPIdP OK
Vestfold fylkeskommunevfk.noAvailableSuccessSP OKIdP Off?
Vestfold fylkeskommunevtfk.noAvailableSuccessIdP Off?
Veterinærinstituttetvetinst.noAvailableSuccessSP OKIdP OKNo Loop
VID vitenskapelige høgskole ASvid.noAvailableNo EAPSP OKIdP OKNo Loop
VID vitenskapelige høgskole ASvidstud.noAvailableNo EAPIdP OK

Status from 2021-04-17 to 2021-04-18 01:19